Holios Massage
 
  Holistische Massage Therapie - TouchPro Stoelmassage - Babymassage
 
Holistische Massage Therapie

Vergoedingen Zorgverzekeringen

 

Ik ben als holistisch massagetherapeut aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten in Amersfoort, de LVNT. Licentienummer 05.0031

Deze beroepsvereniging maakt het mogelijk dat behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed worden door diverse verzekeringsmaatschappijen.

Tevens ben ik aangesloten bij de RBCZ, Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg.

 

Momenteel zijn er zo'n 30 verzekeringsmaatschappijen die de behandelingen gedeeltelijk en soms geheel vergoeden.

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig om van massagetherapie gebruik te maken.

 

De vergoedingen voor 2020 zijn bekend.

U kunt hiervoor kijken op:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

 

Lees eerst goed de voorwaarden van uw verzekeringspakket!

Let op! Vanaf 2019 vergoedt de CZ groep massagetherapie niet meer. Hieronder vallen CZ, Ohra en Nationale Nederlanden.

 

De verzekeringsmaatschappijen die zijn aangesloten:
Aevitae, Agis, de Amersfoortse, , Avero Achmea, AZVZ, Azivo,Besured, Bewuzt, C4me, De Friesland,Ditzo, DVZ Zorgverzekering, Energiek, FBTO, Groene Land Achmea, De Goudse (Cares), Hollandzorg,IAK, Ik!, Interpolis, IZA (UVIT), IZA cura, IZZ, Kiemer, Menzis, National Academic, ONVZ, OZF, PNO, Promovendum, SIZ=IZA (UVIT),Prolife, Promovendum,Take Care Now, Trias (UVIT), Turien&Co, UMC zorgverzekering, Univé (UVIT),Unive zorgzaam, Vegapolis (Agis), VGZ (UVIT), VVAA, Zekur, Ziezo, Zilveren Kruis Achmea.

 

 

Nadere informatie over de LVNT kunt u vinden op de website

https://www.lvnt.nl/

 

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·         zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·         Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

       Uw naam, adres en woonplaats

.    Uw zorgverzekeringsnummer

       uw geboortedatum

       de datum van de behandeling

       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

 

       de kosten van het consult

 Ik ben aangesloten bij het SCAG. Centrum voor klachten en geschillenafhandeling in de complementaire zorg